ELINSTALLATION

Vår installationsverksamhet riktar sig mot industri och anläggningsmontage. Vi utför elinstallationer, maskininstallationer och data- och telenät. Eftersom vi har en full kontroll på det som produceras i våra egna lokaler och sedan installeras ute hos våra kunder kan vi garantera hög kvalitet och säkerhet. Det är viktigt för oss, och för er. Eftersom vi har många års erfarenhet av olika industrier och maskiner kan vi även åta oss installationsuppdrag på anläggningar som levereras av tredje part. 

HUR KAN VI HJÄLPA ER?