Välkommen till nya APOCCA Group! Under 2017 förvärvade APOCCA det Malmöbaserade företaget MLK. I dag är vi APOCCA Group – en komplett leverantör inom el och automation. Gruppen består av APOCCA och MLK och tillsammans driver vi såväl nationella som internationella projekt inom flera olika branscher. Vi erbjuder helhetslösningar med allt från förstudier och rådgivning på plats till fullständiga automationslösningar, design, hårdvara, installation, driftsättning och service.

För att sammansvetsa de båda företagen och få dem att verkligen kännas som en helhet inledde vi under våren 2018 ett stort varumärkesarbete. I dag har det mynnat ut i en helt ny grafisk profil, nya loggor och en ny gemensam hemsida.

Vi är nu ett komplett företag där APOCCA utvecklar, MLK producerar och tillsammans levererar