KVALITÉT OCH MILJÖ

Inga produkter lämnar våra lokaler förrän vi är helt säkra på att de håller den kvalitet de ska. Det är ett krav i vår verksamhet och därför är vi noga med att den utrustning och de verktyg vi använder i kombination med rätt kunskap alltid är prioriterat i våra lokaler.

Precis som när det gäller vårt kvalitetstänk lägger vi även stor vikt vid vår miljöpolicy.
Därför gör vi stora satsningar på en grönare produktion med en mer hållbar utveckling.

HUR KAN VI HJÄLPA ER?