SERVICE

I våra händer kan ni alltid känna er trygga. Vi tar ansvar för den utrustning vi bygger och installerar även efter vi lämnat platsen i form av service som exempelvis förebyggande underhåll och felsökningar. Ibland sker oförutsedda händelser och då finns vi alltid där för att lösa problemet, så fort som möjligt. Eftersom vi har många års erfarenhet av olika styrsystem kan vi även åta oss service på system som levererats av tredje part. 

HUR KAN VI HJÄLPA ER?